služby

 

Demontáž stávajících oken

Služba obsahuje vybourání původních oken a přípravu stavebního otvoru pro osazení nových oken. Součástí tohoto procesu je zakrytí a ochrana dotčeného prostoru pod demontovaným oknem včetně přístupových komunikací ke stavebnímu otvoru.

Montáž nových oken

Součástí této služby je osazení oken, jejich ukotvení, vyplnění spáry mezi oknem a ostěním izolační PUR pěnou.

Dlále nabízíme montáž dle normy ČSN 70540-2

Zednické začištění

Po montáži oken zajistíme stavební dokončení zednickými pracemi. Vždy předem se zákazníkem individuálně zvolíme způsob zednického zapravení s ohledem na stávající konstrukci domu, bytu atd. Materiál je vždy zajištěn přímo na konkrétní typ prováděných zednických prací.

Výmalba

Části stěny, které jsou dotčeny výměnou oken můžeme nově vymalovat v odstínech dohodnutých se zákazníkem. Výmalba musí být vždy zákazníkem požadována před uzavřením smlouvy o dílo. Výmalba není součástí zednického zapravení.

Doprava

Doprava výrobků je zabezpečena nákladními vozy, až na místo samotné výměny oken, nebo se o dopravu postarají montážní pracovníci, kteří budou zabezpečovat montážní práce u odběratele.

Parotěsné provedení připojovací spáry

Doporučované provedení připojovací spáry dle ČSN 730540-2, kdy za použití speciálních pásek a fólií je zabráněno v přístupu vlhkosti do spáry a z toho plynoucímu možnému vlhnutí zdiva. O výhodách použití těchto těsnících pásek se dotazujte u obchodních zástupců nebo techniků firmy.

Likvidace odpadu

Vybouraná okna, suť, popřípadě i jiný materiál, který vznikl vybouráním původních oken, odneseme z místa montáže a ekologicky zlikvidujeme u odborných a způsobilých likvidačních firem.

Záruční a pozáruční servis

U všech okenních výplní, jež jsou námi montovány, poskytujeme záruku ve výši 60 měsíců. I po uplynutí této záruční lhůty poskytujeme dále pozáruční servis všech takto instalovaných výrobků.

Meziokenní vložky

Zákazníkům nabízíme i výměnu meziokenních izolačních vložek (MIV), které se vyskytují u panelových domů. Vložky bývají velmi často v horším technickém stavu než stávající okna, a proto je naprosto nutné při výměně oken provést i výměnu této části fasády. MIV vložky dodáváme bez požární odolnosti, nebo s požární odolností dle požadavků projekce. Na přání zákazníka dodáme MIV vložky v různých barevných odstínech.

Vnitřní a vnější parapety

Nabízíme široký sortiment vnitřních (dřevotřískové a plastové), dále vnějších hliníkové tažené, ohýbané, TiZn parapety.

Vyzdívání a zateplovací práce

V případě, že zákazník požaduje rekonstrukci již dožívajících celodřevěných typů lodžií, nahrazujeme tyto lodžie vyzděným fasádním systémem s následným zateplením.