STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST


VYSVĚTLIVKY:
OL - OSTĚNÍ LEVÉ min. 100 mm
OP - OSTĚNÍ PRAVÉ min. 100 mm
VN - VÝŠKA NADPRAŽÍ min. 70 mm bez pohonu / 210mm s pohonem

PŘEDPOKLADY:
 

  • hotový začištěný stavební otvor, popř. hotová nosná konstrukce (zesílení obvodu otvoru)
  • dokončená rovná podlaha
  • přívod el. energie do zásuvky 230V, 50Hz, 6A
  • rovinnost stěn a podlahy


ZPŮSOB OSAZENÍ VÝROBKU:

  • pomocí hmoždinek a vrutů do zdiva nebo konstrukce zesilující obvod otvoru
  • vlastní uchycení pohonu a vodicích prvků je vhodné předem konzultovat s dodavatelem

PROVOZ A ÚDRŽBA:
Údržbu strojních částí provádí dodavatel nebo odborná firma v rámci záručního a pozáručního servisu. Vzhledem k vysoké spolehlivosti všech komponentů je požadavek na běžnou údržbu minimální. Jedná se prakticky o zachování čistoty v prostoru vrat, vodicích lišt apod. a kontrolu nepoškozenosti jednotlivých dílů (vodící kladky, panty, atd.)