Připojovací spára určená normou ČSN 73 05 40-2

31.10.2013 21:06

Při montáži oken a dveří se vždy setkáme s pojmem „připojovací spára otvorových výplní“. Jedná se o prostor, který se vyskytuje mezi zdivem a konstrukcemi jako jsou okna, dveře, prosklené fasády či střešní světlíky. Tento prostor by měl dosahovat podobných tepelně izolačních vlastností a trvanlivosti jako okolní konstrukce. Jaké jsou konkrétní požadavky na připojovací spáru?

 
Požadavky na připojovací spáru jsou určené normou ČSN 73 05 40-2 (prováděcí vyhláškou č. 291/2001 Sb. zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.)
 
  • nulová propustnost vody,
  • nulová propustnost vzduchu,
  • zamezení vzniku kondenzátu,
  • umožnění dilatace (těsnících i kotevních prvků),
  • tepelná a zvuková izolace.

Běžnou praxí při samotné montáži oken je provedení izolace „pouze“ pěnou na bázi PUR. Po nezbytné době jejího vytvrzení a vyzrání je na tuto pěnu již prováděno zednické zapravení. V horším případě se nechá pěna zejména z venkovní strany nechráněná a může být narušována povětrnostními vlivy. Takto narušená pěna ještě více ztrácí svoje izolační schopnosti. 

Patrně není potřeba zvlášť upozorňovat na skutečnost, že oblast připojovací spáry je oblast velmi namáhanou vlivy vlhkosti a tepelné dilatace celé soustavy (konstrukce x výplň). Špatné vyřešení problematiky této oblasti může vést k výskytům vlhkosti, plísní, praskání omítek, ztrátě izolačních schopností a až narušení samotné polyuretanové pěny. Ve svém důsledku může dojít v krajních případech až k snížení výkonu či degradaci okolních stavebních konstrukcí. Toto platí pro všechny typy konstrukcí otvorových výplní, tzn. hliníková, PVC i dřevěná okna. 

Jsme si dobře vědomi této problematiky a je možné zákazníkům nabídnout jednoduché řešení v podobě aplikace systému „i3“ od společnosti Tremco illbruck, nebo SWS společnosti SOUDAL. Okenní těsnící systém „i3 a SWS“ splňuje požadavky na utěsnění připojovací spáry a na úspory energie. 

Systém spočívá v aplikaci fólie pro utěsnění jak interiérové, tak exteriérové strany připojovací spáry otvorových výplní. V nabídce je několik druhů fólií ze zmiňovaného systému, tak aby bylo možné pokrýt celé spektrum možných zakázek. Vždy je nutné s obchodníkem najít vhodný typ fólie pro řešení Vaší konkrétní zakázky.